List/Grid

Monthly Archives: August 2000

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 30 tháng 8 năm 2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 24 tháng 8 năm 2000 về Cơ sở lưu trú du lịch

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 8 năm 2000 về Thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc Đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang Yang

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 36/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bắc Hà để tái lập huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về việc thành lập Xà, Phường thuộc huyện Mường Lay và thị xà Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 17 tháng 8 năm 2000 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ

Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ về việc Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vạn Lương, Vạn Hưng và Thị trấn Vạn Giá, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2000 về việc bài bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh