List/Grid

Monthly Archives: May 2000

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam

Nghị định số 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 Nghị định số 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra chứng khoán

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2000 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 5 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH 10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 03 tháng 5 năm 2000 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng