List/Grid

Monthly Archives: January 1970

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định số 142/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 144/2004/nđ-cp ngày 14 tháng 7 năm 2004 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra thể dục thể thao

Nghị định số 100/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/06/2007

Nghị định số 100/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/06/2007

Nghị định số 100/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/06/2007 về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở người nước ngoài theo hợp đồng